Prawo gospodarcze

BieszczadyProfesjonalne wsparcie prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej ma na celu ograniczenie kosztów działalności i zwiększanie zysku. Dodatkowo wsparcie prawne pomaga zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Zakres oferowanej obsługi jest kompleksowy i obejmuje m.in. wybór struktury biznesu (doradztwo korporacyjne), prawne zabezpieczenie transakcji handlowych oraz pomoc w prowadzeniu i rozwiązywaniu sporów z korzyścią dla przedsiębiorcy. Ponadto wypracowane rozwiązania są uzupełnione o zagadnienia podatkowe.

W szczególności oferuję wsparcie przy:

 • wdrażaniu biznesu (start-up),
 • zakładaniu i obsłudze spółek i oddziałów,
 • bieżącej obsłudze prawnej złożonych transakcji gospodarczych,
 • opracowywaniu umów nakierowanych na interes przedsiębiorcy oraz uwzględniających zgodność z regulacjami krajowymi i Unii Europejskiej,
 • sporządzanie umów dystrybucyjnych,
 • przygotowywanie umów z dostawcami i podwykonawcami,
 • sporządzanie umów toolingu, najmu, dzierżawy i podobnych,
 • sporządzenie umów dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,
 • opracowywanie umów dotyczących akcji marketingowych,
 • umowy dotyczące sieci serwisowej,
 • odpowiedzialność za produkt i roszczenia gwarancyjne,
 • prowadzeniu spraw cywilnych na etapie przedsądowym oraz przed sądami,
 • prowadzeniu spraw administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.

Oferowane wsparcie prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej nastawione jest na pełną satysfakcję z uzyskanego wsparcia poprzez szybką odpowiedź i wskazanie możliwych rozwiązań wraz z oceną ich bezpieczeństwa dla biznesu. Usługa jest rozszerzona o wstępne uwzględnienie konsekwencji podatkowych.

Aby uzyskać pomoc prawną związaną w prowadzoną działalnością, w celu uzgodnienia szczegółów zachęcam do kontaktu telefonicznego (+48 508 237 315) lub mailowego ().

Zbigniew Stecz
radca prawny