Pierwsze zasiedlenie

BieszczadyNieruchomość na różnych etapach obrotu może być opodatkowana lub zwolniona od podatku VAT – niezależnie od tego, czy jest towarem handlowym przedsiębiorcy, czy jego środkiem trwałym. Opodatkowanie może dotyczyć budynku, budowli, lokalu, gruntu, prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Przykładowo, jeżeli kupiona hala produkcyjna lub budynek biurowy były zwolnione od podatku VAT, ich sprzedaż może być opodatkowana podatkiem VAT. Wiele zależy od tego czy w przypadku takiej hali produkcyjnej lub budynku biurowego doszło do ponownego „pierwszego zasiedlenia”. Wbrew nazwie, do pierwszego zasiedlenia może dochodzić wielokrotnie.

Opodatkowaniu podlega sprzedaż budynku lub budowli w ramach „pierwszego zasiedlenia” lub w ciągu 2 lat od „pierwszego zasiedlenia”. „Pierwsze zasiedlenie” budynku lub budowli następuje w momencie jej oddanie do używania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu – sprzedaży lub najmu – po wybudowaniu lub ulepszeniu budynku lub budowli.

Przykładowo, może się okazać, że przedsiębiorca nabywa halę produkcyjną lub budynek biurowy, który był zwolniony od podatku VAT (od pierwszego zasiedlenia minęły 2 lata), a następnie w toku swojej działalności dokonuje ulepszeń w rozumieniu podatku CIT wynoszących co najmniej 30% wartości początkowej hali produkcyjnej lub budynku biurowego. Tym samym spełniono warunki do uznania, że przy sprzedaży po raz kolejny dojdzie do „pierwszego zasiedlenia”. W efekcie, sprzedaż może być opodatkowana podatkiem VAT.

Dodatkowo status podatkowy budynku lub budowli może mieć wpływ na opodatkowanie gruntu na którym budynek lub budowla są położone. Dlatego istotne jest ustalenie czy wartość gruntu zwiększa podstawę opodatkowania przy sprzedaży budynku lub budowli.

W zakresie opodatkowania nieruchomości podatkiem VAT warto sprawdzić czy:

  • przy sprzedaży obiekt powinien być opodatkowany lub zwolniony od podatku VAT
  • grunt sprzedawany razem z obiektem powinien być opodatkowany lub zwolniony od podatku VAT
  • przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.
  • czy istnieją możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży,
  • czy podjęcia kroków powodujących zwolnienie obiektu od podatku VAT,
  • czy sprzedaż obiektu rodzi konsekwencje w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Aby upewnić się czy planowana sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT, zapraszam do kontaktu telefonicznego (+ 48 508 237 315) lub mailowego ().

Zbigniew Stecz
radca prawny