Akcje mailingowe

Bieszczady

Samo wysłanie mailem zaproszenia do zapoznania się z ofertą, zaproszenia na spotkanie negocjacyjne lub prezentację, czy nawet newslettera może być objęte zakazem wysyłania niezamówionej informacji handlowej. Naruszenie zakazu wysyłania niezamówionej informacji handlowej jest zagrożone karą grzywny, grozi procesem cywilnym, a w skrajnych przypadkach reakcją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tymczasem akcje mailingowe są istotnym środkiem służącym do pozyskiwania nowych klientów.

Jak można się ustrzec przed negatywnymi konsekwencjami? Z pewnością nie warto korzystać z wiedzy internetowej i używać bezwartościowych zastrzeżeń, że wysłana „wiadomość jest zgodna z Dyrektywą UOKIK”.

Akcja mailingowa skierowana do nowych klientów wymaga wiedzy:

  • jak redagować treść informacji handlowych,
  • jakich elementów nie powinny zawierać wysyłane wiadomości oraz
  • do jakich potencjalnych klientów można wysyłać informacje handlowe.

W odpowiedzi na powyższe potrzeby przygotowałem narzędzie, które pomoże Ci podjąć działania marketingowe bez rażącego naruszenia przepisów o informacji handlowej. Takim narzędziem jest opinia prawna wraz z instrukcją w formie tabeli, dostosowana w miarę możliwości do Twojej szczególnej sytuacji biznesowej.

Sam proces przygotowania opinii prawnej wraz z instrukcją w formie tabeli jest maksymalnie szybki i trwa kilka dni. Opinia prawna wraz z instrukcją w formie tabeli jest w dużej mierze produktem ustandaryzowanym, dlatego nakłady poniesione na uzyskanie odpowiedzi są niewielkie w stosunku do potencjalnych korzyści.

Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia treści wysyłanych wiadomości marketingowych pod kątem zakazu wysyłania niezamówionych informacji handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W efekcie, pozyskiwanie nowych klientów za pomocą akcji mailingowych będzie bezpieczniejsze.

Aby poznać szczegóły dotyczące aspektów prawnych przygotowywania i wysyłania informacji handlowych, zapraszam do kontaktu telefonicznego (+48 508 237 315) lub mailowego ().

Zbigniew Stecz
radca prawny