Umowy gospodarcze

BieszczadyMoże się okazać, że zawarta umowa wywiera inne skutki niż oczekiwaliśmy. Nieprecyzyjne zapisy w umowie lub ich brak mogą osłabić pozycję przedsiębiorcy w stosunku do drugiej strony umowy. Nieprzewidziane skutki wywierane przez umowę mogą wpłynąć na finalną wysokość wynagrodzenia, możliwość dochodzenia roszczeń czy nawet nałożenie kar administracyjnych.

Warto sprawdzić przed podpisaniem umowy czy umowa zawiera odpowiednie klauzule umowne i chroni interesy przedsiębiorcy.

W tym celu oferuję profesjonalne przygotowanie umowy, która pomoże w zrealizowaniu zamierzonego celu biznesowego lub przegląd treści umowy w celu określenia czy umowa odpowiednio zabezpiecza Twoją pozycję.

W szczególności sprawdzę czy umowa:

 • uwzględnia skutki wynikające z przepisów prawa (kodeks cywilny, „konwencja wiedeńska”),
 • uwzględnia skutki wynikające ze zwyczajów handlowych (Incoterms, PECL),
 • wystarczająco wyraźnie określa wysokość ceny towaru (bazę dostawy) lub wynagrodzenia,
 • zawiera odpowiednio skonstruowane zasady płatności,
 • nie daje drugiej stronie umowy prawa do obciążenia nieprzewidzianymi kosztami dodatkowymi,
 • zawiera odpowiednie zabezpieczenia w przypadku problemów z terminowością dostawy lub wykonania usługi,
 • zawiera prawidłowo skonstruowane kary umowne,
 • nie zawiera niedozwolonych postanowień umownych,
 • ułatwia sądowe dochodzenie należności,
 • zawiera wszystkie informacje wymagane przez prawo,
 • nie wywołuje niekorzystnych konsekwencji podatkowych.

Konstrukcja umowy lub przegląd umowy uwzględnia specyfikę danej branży (umowy toolingu w branży automotive) i ryzyko wystąpienia pewnych zdarzeń (opłaty półkowe).

Integralną częścią przeglądu umowy są rekomendacje wprowadzenia zapisów chroniących interesy przedsiębiorcy.

Aby się upewnić, że umowa doprowadzi do realizacji zamierzonego celu biznesowego, zachęcam do kontaktu telefonicznego (+48 508 237 315) lub mailowego ().

Zbigniew Stecz
radca prawny