Zatory płatnicze

BieszczadyTwój partner handlowy wymusza zawieranie umów z długim terminem płatności, który przekracza 30 dni? Istnieje możliwość uzyskania od partnera handlowego dodatkowych odsetek – ustawowych lub podatkowych.

Możliwość uzyskania odsetek za długi termin płatności dotyczy zarówno umów dotyczących sprzedaży towarów, jak i umów dotyczących świadczenia usług. Odsetek za długi termin płatności można dochodzi od podmiotów z Polski oraz z zagranicy – Unii Europejskiej, EOG, Szwajcarii.

Jak to działa? Jeżeli strony umowy przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, po upływie 30 dni można żądać od partnera handlowego odsetek ustawowych, pomimo że nie upłynął jeszcze umówiony termin zapłaty. Nawet jeśli strony umówiły się, że termin płatności wynosi 90 dni, odsetek za długi termin płatności można żądać już 31. dnia.

Dodatkowo, co do zasady, maksymalny dopuszczalny termin zapłaty, który można określić w umowie wynosi 60 dni. W przypadku ustalenia w umowie terminów dłuższych niż 60 dni, po upływie 60 dni można żądać odsetek podatkowych. Jeżeli w umowie zostały przewidziane wyższe odsetki niż odsetki podatkowe, można żądać wyższych odsetek.

Dodatkowo tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności przysługuje od partnera handlowego kwota 40 euro.

Odsetek za długi termin płatności można dochodzić przed sądem cywilnym. Dochodzenie odsetek za długi termin płatności jest szybsze – rozstrzygane w postępowaniu nakazowym – oraz tańsze – wpis sądowy jest obniżony do 1/4 standardowej opłaty.

Aby uzyskać wsparcie w uzyskaniu dodatkowych odsetek za długi termin płatności, zachęcam do kontaktu telefonicznego (+48 508 237 315) lub mailowego ().

Zbigniew Stecz
radca prawny