Akcje promocyjne

bieszczadyAkcje promocyjne mogą być świetnym narzędziem wspierającym sprzedaż. Przedsiębiorca ma wiele możliwości promowania swoich produktów i usług. Wydawanie gratisów, gadżetów, upominków czy bonów (voucherów); udzielanie rabatów; prowadzenie konkursów i programów lojalnościowych – to tylko wybrane przykłady działań, które mogą zwiększać zyski z prowadzonej działalności.

Niemniej, niektóre działania marketingowe mogą rodzić nieprzewidziane skutki podatkowe. W efekcie, przedsiębiorca może być obłożony obowiązkiem zapłaty podatku lub obowiązkami administracyjnymi (np. obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej, obowiązkiem wystawienia PIT-8C itp.). Dodatkowo, mogą pojawiać się obowiązki pozapodatkowe, takie jak obowiązek uzyskania zezwolenia Dyrektora Izby Celnej na prowadzenie loterii lub konkursu.

Przykładowo. Udzielenie rabatu 100% na towar o wartości 200 PLN, jest traktowane jako nieodpłatna dostawa towarów. Taka nieodpłatna dostawa towarów powoduje obowiązek zapłaty podatku VAT w wysokości 23% liczonych od 200 PLN. Udzielenie rabatu 99% na ten towar powoduje, że podatek oblicza się jedynie od kwoty należnego wynagrodzenia, czyli 2 PLN. Różnica w podatku jest stukrotna.

Moim celem jest określenie możliwości optymalnego podatkowo prowadzenia akcji promocyjnych. Efektem skorzystania z usług doradztwa podatkowego VAT powinno być obniżenie kosztów podatkowych prowadzenia akcji promocyjnych oraz ograniczenie negatywnych skutków podatkowych.

Oferuję wsparcie podatkowe m.in. w określeniu:

  • potencjalnych możliwości optymalizacyjnych na gruncie podatków VAT, PIT, CIT,
  • możliwości zaliczenia kosztów akcji promocyjnych do kosztów uzyskania przychodów,
  • możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego,
  • momentu ewidencji rabatów i upustów dla celów podatku VAT,
  • obowiązków płatnika dla celów podatku PIT,
  • obowiązków prowadzenia odpowiednich ewidencji,
  • obowiązków zainstalowania kasy fiskalnej,
  • czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej.

W celu skorzystania z profesjonalnego wsparcia w zakresie akcji promocyjnych, zachęcam do kontaktu telefonicznego (+48 508 237 315) lub mailowego ().

Zbigniew Stecz
radca prawny